Aktuality
Oslavy Mary Ward Praha PDF Tisk Email

Milé spolusestry Congregatio Jesu! Aj my malá komunita v Prahe s veľkým nadšením pripojili sme sa ku všetkým sestrám Cj, aj IBVM, všetkým našim priateľom a dobrodincom, ktorí s láskou a vďačnosťou si každý rok pripomínajú a Bohu ďakujú za našu veľkú zakladateľku Mary Ward - ženu, ktorá bola hlboko zakoreněná v Bohu. Oslavu sme začali už v pondělok,kedy sme sa večer stretli na príprave programu,ktorý sa konal v stredu 29.1.2020. Svatú omšu ako základ nášho života celebroval Otec velmister Krížovníkov s červenou hvězdou P. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý za celé CJ a každú jednu sestru živú a zomrelú a za všetkých priateľov MW tak tiež živých i mrtvých. Po svatej omši boli všetci pozvaní na duchovný program a následné pohostenie. V našej pastoračnej miestnosti bolo všetko vzorně pripravené a program začala sestra Tarzícia Hogerová privítaním všetkých prítomných, bolo ich viacej, než sú na fotkách, lebo niektorí odišli hneď po duchovnom programe. Sestra Tarzícia vysvetľovala 38 obraz Maľovaného života: "Šťastie, pokrok a istota Inštitútu nespočívajú v bohatstve, veľkosti a priazni kniežet, ale v tom, že máme otvorený a voľný prístup k nemu, odkiaľ nám prichádza všetka síla a ochrana." V tomto spočívala zakorenenosť tejto veľkej ženy Marie Wardovej. ala odvahu odvážiť sa. Mária Wardová sa odvážila urobiť niečo, čo žiadna žena pred ńou nedokázala. Mierou a normou tejto odvahy je nekonečná sila, Božia sila,pomocou nej može človek pozorovať, ako sa vo všemohúcich rukách Boha prekážky stávajú prostriedkom na dosiahnutie dobra. Keď máme istotu v Božiu Lásku, vtedy dokážeme čeliť obavám, vysporiadať sa s troskami minulosti a uistiť sa o vlastnej hodnote. Táto vnútorná sila nám pomáha riešiť najťažšie situácie, ktoré nás možu sužovať. Ako dcery Marie Wardovej sa modlíme, aby sme hlboko vrástli do Božej Lásky a zakorenili sa v nej.

Na sestru Tarzíciu nadviazala sestra Pavlína Maliníková, ktorá s veľkým nadšením a odbornosťou prezentovala prácu našich sestier v Brazílií na Amazonke. Jej svedectvo bolo autentické, podložené zábermi z jej dlhodobého študijného a zároveň misijného pobytu na území Amazonie, o ktorej sa hovorí, že sú to pľúca sveta. Prítomní ani nedýchali, keď im sestra Pavlína slovom i obrazom priblížila život týchto ľudí, ktorí žijú v nesmierne ťažkých podmienkách a predsa sú šťasní a ochotní sa o to svoje "málo" podeliť. Medzi prítomnými boli dve študentky medicíny a odchádzali s veľkým obdivom sestry Pavlíny, že dokázala s tými domorodcami žiť s takou "samozrejmosťou" a predsa to bolo hrdinstvo. Božia Láska jej dávala silu.

Mary Ward sa snažila o výchovu celého človeka Pamatala na jeho dušu, ale i telo, keď sa snažila chudobných milovať. Aj my sme program zakončili starosťou o telo a všetci si pochutnali na perfektných chlebíčkach, a ešte perfektnejších múčnikoch, ktoré upiekli zase sestra Tarzícia a sestra Pavlína. Prítomné ženy ihneď chceli recepty a otec velmister zhodnotil program ako vysoko kvalitný. Takže na záver sme vrúcne ďakovali Bohu aj MW, že bola s námi. Srdečně vás všetky pozdravujú všetky sestry z Prahy

 
Fotografie ze Setkání přátel Mary Ward 2020 PDF Tisk Email


 
Víkend rozlišovania povolania 21. - 23. 2. 2020 PDF Tisk Email

„Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať;

poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.“ (Ž 32, 8)


Sestry Congregatio Jesu pozývajú mladé ženy do 35 rokov,

ktoré sa zaoberajú myšlienkou na zasvätený život,

na Víkend rozlišovania duchovného povolania.

Uskutoční sa v Ivanke pri Dunaji u jezuitov – v Manreze v areáli kaštieľa.

Poplatok za nocľah a stravu na celý víkend: 40

Prihlasovanie do 16.2.2020 na adrese: leticia.cj@gmail.com


Tešíme sa na Teba!


 
Duchovní cvičení pro kněze 4. - 9. 10. 2020 PDF Tisk Email
Duchovní cvičení pro kněze s P. Vojtěchem Suchým SJ se budou konat ve Štěkni v termínu 4. 10. - 9. 10. 2020. Příjezd účastníků v neděli 4. 10. odpoledne, zahájení večeří v 18 hod. Závěr v pátek 9. 10. po obědě. Přihlašujte se na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na telefonních číslech uvedených na našich stránkách.
 
Duchovní cvičení pro řeholní sestry 26. 4. - 1. 5. 2020 PDF Tisk Email
Duchovní cvičení pro řeholní sestry s P. Vojtěchem Suchým SJ se budou konat ve Štěkni v termínu 26. 4. - 1. 5. 2020. Příjezd účastnic v neděli 26. 4. odpoledne, zahájení večeří v 18 hod. Závěr v pátek 1. 5. po obědě. Přihlášujte se na kontaktech uvedených na stránkách.
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2