Oslavy Mary Ward Praha Tisk

Milé spolusestry Congregatio Jesu! Aj my malá komunita v Prahe s veľkým nadšením pripojili sme sa ku všetkým sestrám Cj, aj IBVM, všetkým našim priateľom a dobrodincom, ktorí s láskou a vďačnosťou si každý rok pripomínajú a Bohu ďakujú za našu veľkú zakladateľku Mary Ward - ženu, ktorá bola hlboko zakoreněná v Bohu. Oslavu sme začali už v pondělok,kedy sme sa večer stretli na príprave programu,ktorý sa konal v stredu 29.1.2020. Svatú omšu ako základ nášho života celebroval Otec velmister Krížovníkov s červenou hvězdou P. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý za celé CJ a každú jednu sestru živú a zomrelú a za všetkých priateľov MW tak tiež živých i mrtvých. Po svatej omši boli všetci pozvaní na duchovný program a následné pohostenie. V našej pastoračnej miestnosti bolo všetko vzorně pripravené a program začala sestra Tarzícia Hogerová privítaním všetkých prítomných, bolo ich viacej, než sú na fotkách, lebo niektorí odišli hneď po duchovnom programe. Sestra Tarzícia vysvetľovala 38 obraz Maľovaného života: "Šťastie, pokrok a istota Inštitútu nespočívajú v bohatstve, veľkosti a priazni kniežet, ale v tom, že máme otvorený a voľný prístup k nemu, odkiaľ nám prichádza všetka síla a ochrana." V tomto spočívala zakorenenosť tejto veľkej ženy Marie Wardovej. ala odvahu odvážiť sa. Mária Wardová sa odvážila urobiť niečo, čo žiadna žena pred ńou nedokázala. Mierou a normou tejto odvahy je nekonečná sila, Božia sila,pomocou nej može človek pozorovať, ako sa vo všemohúcich rukách Boha prekážky stávajú prostriedkom na dosiahnutie dobra. Keď máme istotu v Božiu Lásku, vtedy dokážeme čeliť obavám, vysporiadať sa s troskami minulosti a uistiť sa o vlastnej hodnote. Táto vnútorná sila nám pomáha riešiť najťažšie situácie, ktoré nás možu sužovať. Ako dcery Marie Wardovej sa modlíme, aby sme hlboko vrástli do Božej Lásky a zakorenili sa v nej.

Na sestru Tarzíciu nadviazala sestra Pavlína Maliníková, ktorá s veľkým nadšením a odbornosťou prezentovala prácu našich sestier v Brazílií na Amazonke. Jej svedectvo bolo autentické, podložené zábermi z jej dlhodobého študijného a zároveň misijného pobytu na území Amazonie, o ktorej sa hovorí, že sú to pľúca sveta. Prítomní ani nedýchali, keď im sestra Pavlína slovom i obrazom priblížila život týchto ľudí, ktorí žijú v nesmierne ťažkých podmienkách a predsa sú šťasní a ochotní sa o to svoje "málo" podeliť. Medzi prítomnými boli dve študentky medicíny a odchádzali s veľkým obdivom sestry Pavlíny, že dokázala s tými domorodcami žiť s takou "samozrejmosťou" a predsa to bolo hrdinstvo. Božia Láska jej dávala silu.

Mary Ward sa snažila o výchovu celého človeka Pamatala na jeho dušu, ale i telo, keď sa snažila chudobných milovať. Aj my sme program zakončili starosťou o telo a všetci si pochutnali na perfektných chlebíčkach, a ešte perfektnejších múčnikoch, ktoré upiekli zase sestra Tarzícia a sestra Pavlína. Prítomné ženy ihneď chceli recepty a otec velmister zhodnotil program ako vysoko kvalitný. Takže na záver sme vrúcne ďakovali Bohu aj MW, že bola s námi. Srdečně vás všetky pozdravujú všetky sestry z Prahy

 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat