Jubileum sestry Heleny Tisk

Sestra Helena oslavila jubileum 50 let od vstupu do Congregatio Jesu.