Menu

Ubytovn

O kongregaci

P?ihlenCongregatio Jesu
PDF Tisk Email


srde?n? Vs vtm na naich webovch strnkch. Nae zakladatelka Mary Ward v poutnickm klobouku osobn? navtvila Prahu v roce 1628. Od t doby bd nad ?eskou republikou. N?kter odvn eny se ji snaily nsledovat a j v??m, e kruh nsledovnic a p?tel Mary Ward se bude i v dnen dob? dle zv?tovat. Vem Vm p?eji, abyste se p?i setkn s Mary Ward ob?erstvili na dui a aby Vs Mary Ward nadchla pro lsku k Bohu tak, jak to ?kala u svm prvnm spole?nicm:

"Nesta? Boha jen milovat, snate se bt do N?j zcela zamilovan."

S. M. Terezie, CJ