Menu

Ubytovn

O kongregaci

P?ihlenHistorie PDF Tisk Email

N?co mlo z historie naeho domu ve t?kni

Star zdivo ve sklepench zmku pochz ze 13. stolet. Prvnm doloenm majitelem tvrze ?ek byl po?tkem 14. stolet jist Bavor ?i Baek ze t?kn?. Od jeho vldy se na panstv vyst?dalo celkem 32 nm znmch majitel?.

Z nich p?ipome?me alespo? Jana Antonna Losyho hrab?te z Losinthalu, kter zmek p?estav?l a znovu z?dil kostel sv. Mikule zanikl v t?icetilet vlce. Jeho mlad syn Jan Antonm Losy - velk milovnk hudby a loutnista evropskho vznamu - dal vyzdobit n?kter stropy v komnatch zmku freskami a na klenb? slu nechal vymalovat sv?j znak sdruen se znakem sv druh manelky.

Ke konci 18. stolet panstv p?ipadlo knat?m z Windischgrtzu, jim byl majetek po 1. sv?tov vlce zkonfiskovn. Zmek v roce 1922 odkoupily od ?eskoslovenskho sttu ?dov sestry stavu Anglickch panen. Sestry zde z?dily dv? kolu s interntem. Vyu?ovaly francouztin?, angli?tin?, n?m?in?, italtin?,etiket?, ru?nm pracm, zp?vu, h?e na housle a na klavr. V roce 1949 zmek p?evzal stt a z?dil zde domov d?chodc?. Sestry zde pe?ovaly o star spoluob?any a do 30. b?ezna 1985, kdy byly nuceny zmek opustit. Do svho domu se op?t navrtily 22. b?ezna 1990. V zdejm domov? d?chodc? p?sobily sestry dle a do roku 2001, kdy byl domov p?emst?n do nov? z?zenho objektu ve Strakonicch. Po sametov revoluci mlad sestry vyvjely apotolskou ?innost ve t?kni a v okolnch obcch. Od roku 2001 d?m CJ ji zcela slou apotolskm ?el?m - podrobn?ji viz oddly "Kontakty" a "Informace o ubytovn".

V dom? CJ na zmku ve t?kni doil sv?j plodn ivot spisovatel Karel Klostermann. Podrobn? nm o n?m podv zprvu Institut Karel Klostermann: