Menu

Ubytovn

O kongregaci

P?ihlenPDF Tisk Email

Ceny jsou platn od 1. 6. 2022.


Nocleh Sndan? formou vdskch stol?
Sndan? porcovan *****)
Ob?d Ve?e?e

DOSP?L

500 K? / noc / osoba - pokoj s p?sluenstvm p?i vyuit 1 l?ka

450 K? / noc / osoba - pokoj s p?sluenstvm p?i vyuit 2 l?ek

400 K? / noc / osoba - vcel?kov pokoj s p?sluenstvm

350 K? / noc / osoba - pokoj bez p?sluenstv p?i vyuit 1 l?ka

300 K? / noc / osoba - pokoj bez p?sluenstv pro vce osob

100 K?
85 K?
130 K? *)
100 K?

STUDENTI

12 - 21 let

370 K? / noc / osoba - pokoj p?i vyuit 1 l?ka, tk se osob starch 18 let

320 K? / noc / osoba - pokoj p?i vyuit 2 l?ek, tk se osob starch 18 let

270 K? / noc / osoba - pokoj pro vce osob nebo osoba mlad 18 let

100 K?
85 K?
130 K? *)
100 K?

D?TI

6 - 12 let

200 K?/noc
65 K?
55 K?
80 K? **)
60 K?

D?TI

3 - 6 let

200 K?/noc
40 K?
40 K?
50 K? ***)
40 K?

D?TI

do 3 let ****)

50 K?/noc -
-
- -

*) V ned?li s mou?nkem 140 K?.

**) V ned?li s mou?nkem 90 K?.

***) V ned?li s mou?nkem 60 K?.

****) Strava dle dohody.

*****) Poskytuj se mimo?dn?, pro jednotlivce ?i rodinu.

Mstn poplatek z pobytu v obci t?ke? je stanoven na 15 K? / osoba / noc a vztahuje se na osoby od 18 let v?ku.

Zm?na cen ubytovn a stravovn vyhrazena. V p?pad? velkch skupin nad 30 osob je mon domluvit slevu.

Va?me i diety. V p?pad? bezlepkov diety je nutn p?ivzt si vlastn pe?ivo.

Kapacita zmku je sto l?ek, zaji?ujeme kompletn stravovn dle dohody. V p?pad? zjmu o uspo?dn svatby, p?ednky, ?i jin v?t akce, ns laskav? kontaktujte. Ceny pronjmu a slueb jsou zvisl na ?etnosti a obsazenosti.

N d?m nabz tak spole?ensk mstnosti, koncertn sl, prostorn chodby a p?edevm krsn park s monost her pro d?ti, opkn na ohni ?i postaven stanu. Je zde monost zahrt si ping-pong. Pobyt je vhodn tak ke ztien a relaxaci.