Menu

Ubytovn

O kongregaci

P?ihlenPDF Tisk Email

Srde?n? Vs zveme do Domova Panny Marie, kde v jednoduchch zmeckch pokojch m?ete prot n?kolik dn v atmosf?e Svat rodiny. Nabzme klid, dobr domcjdlo,zdrav prost?ed zmeckho parku, monost ?asti na bohoslubch v zmeck kapli, kter jenvt?vnk?m k dispozici t鞠b?hem celho dne.Nai host maj monost pohovo?it si o duchovnch v?cech i o vednm ivot? se sestrami CJ. V zmku je instalovna sbrka obraz? od Ignce Raaba ze ivota sv. Aloise a sv. Stanislava Kostky.Za shldnut dle ur?it? stojpamtn pokoj Karla Klostermanna, umavskho spisovatele, velk Losyho sl s malovanm stropem, kde po?dme koncerty, p?ednky a jin kulturn akce.Host?m m?eme nabdnout prohldku celho zmku s pr?vodcovskou slubou.

Pokojenabzme s vlastnm p?sluenstvm nebo se spole?nm p?sluenstvm nejvce pro ?ty?i pokoje. Po?et l?ek na pokoji: od jednoho a po est l?ek, celkov kapacita je sto l?ek vp?tadvaceti pokojch.

P?i exercicich se sname, aby exercitanti byliubytovni jednotliv?, i kdy t?eba ve velkm pokoji.

Je mon objednat si ubytovn s plnou penz, s polopenz nebo jenom se sndan. Poskytujeme i noclehy bez jdla.

V arelu zmku je mon parkovat a uloit jzdn kola a motorky.

Pro d?ti mme pskovit? ahoupa?ky. Po?dme tborky pro nvt?vnky s opknm tradi?nch pochoutek.

altalt