Menu

Ubytovn

O kongregaci

P?ihlenPDF Tisk Email

Po ?ty?ech letech bez vlastnho kn?ze mme od 1.11.2014 op?t svho duchovnho otce v naem klte?e - na zmku ve t?kni. Je jm

P. Tom Ko?a?k, O. Cr.

Jsme moc vd??n P. Josefu edivmu, velmistru ?du k?iovnk? s ?ervenou hv?zdou, e nm daroval kn?ze v dob?, kdy je kn? tak mlo.

Ob?as m?e ze zvanch d?vod? dojt ke zm?n? pravideln hodiny konn me svat. Takovou zm?nu uvdime na naich strnkch obvykle v oddlu Aktuality .

Ne se k nm vak vydte, je vhodn si hodinu konn me svat ov??it telefonicky na ?sle 604 543 820 nebo na ?sle 383 393 126.


Denn me svat v kapli na zmku:

POND?L: 8.00 hodin

TER: 8.00 hodin

ST?EDA: 8.00 hodin

?TVRTEK: 8,00 hodin

PTEK: 15.00 hodin

SOBOTA: 8.00 hodin

NED?LE od 17. 5. 2020: 8.00 hodin (farn me v kostele sv. Mikule ve t?kni)

NED?LE: 10.30 hodin (me v konventn kapli sester na zmku)


Adorace:

POND?L a ?TVRTEK a NED?LE: 17.00 - 18.00 hodin (v kapli sester na zmku)


Marinsk ve?e?adlo:

PRVN SOBOTA V M?SCI: 17.00 - 18.00 hodin (v kapli sester na zmku)


Fatimsk den:

KADHO 13. V M?SCI: 17.00 - 18.00 hodin (v kapli sester na zmku)


K?ov cesta (v dob? postn):

KAD PTEK: p?ed m svatou ve 14.15 hodin (v kapli sester na zmku)

KADOU NED?LI: v 17.00 hodin (msto adorace) (v kapli sester na zmku)