Program bohoslužeb o Velikonocích Tisk

Květná neděle 10. 4. 2022 (Ratolest s sebou)

8:00 Kaple zámek

Zelený čtvrtek 14. 4. 2022

16:30 Kaple zámek

Velký pátek 15. 4. 2022

15:00 Kaple zámek

Bílá sobota 16. 4. 2022 Soukromá modlitba u Božího hrobu


Vigilie Vzkříšení 16. 4. 2022

20:00 Kaple zámek

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 17. 4. 2022

10:30 Kaple zámek

Pondělí velikonoční 18. 4. 2022

10:30 Kaple zámek